Hodowla Brutar

Hodowla Brutar została założona przez Kazimierza Tarnowskiego w 1936r.

W 1936r. K. Tarnowski zakupił od A. Brudnickiego pointerkę NINĘ, a w 1937 r. z hodowli T. Abramowicza wyżlicę niemiecką krótkowłosą WERĘ. Suki te dały początek hodowli Brutar, a pierwsze trzy litery od nazwiska Brudnicki i Tarnowski, Bru-Tar tworzą przydomek hodowlany Brutar.

W 1938 roku K. Tarnowski został członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Wojnę przetrwały wyżlica niemiecka krótkowłosa MAGDA Brutar oraz pointerka ATRA Brutar. Po wojnie w 1945 roku K. Tarnowski ponownie wstąpił do PZŁ i rozpoczął pracę na rzecz rozwoju łowiectwa i hodowli psa myśliwskiego. W ciągu kilkudziesięciu lat z hodowli Brutar K. Tarnowskiego wyszło kilkaset znakomicie predysponowanych (cechy wrodzone) do polowania szczeniaków oraz niezliczona ilość świetnie ułożonych wyżłów.

Między innymi:

 • PERLE  Brutar – I Krajowy Champion Polowy
 • BESTE od Jardy – II Krajowy Champion Polowy
 • ADA  Brutar – III Krajowy Champion Polowy.
 • BONA Brutar, ZILIA Brutar, BELLA Brutar, TOSKA Brutar, TAGA Brutar i wiele, wiele innych.


Lata 60-te, 70-te, 80-te to stały rozwój hodowli i pierwsze miejsca Brutarów na Ogólnokrajowych imprezach kynologicznych, a posiadanie psów z tej hodowli nobilitowało ich właścicieli w oczach braci myśliwskiej. Przełom lat 70/80 –tych to wytężona praca K. Tarnowskiego nad wyhodowaniem polskiego wyżła krótkowłosego. Miał to być pies nie przekraczający w kłębie 55 cm wysokości, maści brązowej o mocnej kufie pozwalającej aportować lisa. W tym czasie wyselekcjonował kilkanaście egzemplarzy wyżłów zbliżonych do obranego wzorca. Długoletnia, postępująca choroba nie pozwoliła mu jednak zrealizować pasji swojego życia.

Praca na rzecz łowiectwa została dostrzeżona i w 1972 r. K. Tarnowski został uhonorowany najwyższym odznaczeniem łowieckim „ZŁOM”, a za długoletnią pracę na rzecz hodowli psa myśliwskiego i działalność sędziego kynologicznego otrzymał godność honorowego członka Polskiego Związku Kynologicznego. W czerwcu 1986 r. Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego podjął uchwałę, aby dla upamiętnienia zasług Kazimierza Tarnowskiego dla łowiectwa i kynologii myśliwskiej organizować Ogólnokrajowe Field – Trialsy jako memoriał Jego Imienia.

W dniu 02 - 03.09.2006 r. odbyły się jubileuszowe X Krajowe Field Triasy im. Kazimierza Tarnowskiego w Tarnowie i I-sze Międzynarodowe.

 

Brutary lata 1997 - 2017

 

Od 1997r. przydomek hodowlany Brutar decyzją Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce przeszedł na własność Jana Tarnowskiego, syna Kazimierza.

Już w wieku 11 lat startowałem na Ogólnokrajowych Field-Trialsach i prowadzona przeze mnie wyżlica gładkowłosa PERLE Brutar zdobyła dyplom I stopnia i 1 miejsce w klasie otwartej. Przez kolejne lata posiadałem i szkoliłem wiele psów zdobywając z nimi czołowe lokaty w konkursach psów myśliwskich. Między innymi HEROSA z Tarnowskiej Krainy, który okazał się znakomitym pointerem użytkowym i wygrywał wiele konkursów.

 

HEROS z Tarnowskiej Krainy:

 • dyplom I stopnia lokata 1 na Regionalnych Konkursach klasa wielostronna  Tarnów 18.09.1993r.
 • dyplom I stopnia lokata 1 na Krajowych Konkursach Psów Myśliwskich klasa wielostronna Tarnów 2-3.10.1993r.
 • dyplom I stopnia lokata 2 na Krajowych Konkursach Wyżłów klasa wielostronna Łącko 1-2.10.1994r.
 • dyplom I stopnia I Tytuł Trialera na Ogólnopolskich Field Trialsach im.T.Marchlewskiego Myślenice 30.04.1995r.
 • ocena doskonała na III Podkarpackiej Wystawie Psów Rasowych w Krośnie 24.07.1994r.
 • ocena doskonała na I Krajowej Wystawie Psów Rasowych w Rzeszowie 28.08.1994r.

 

HEROS został reproduktorem i był ojcem wielu doskonałych ekstrierowo i użytkowo pointerów takich jak:

KETI z Domku Letniskowego:

 • Ocena doskonała wniosek CWC na 44 Krajowej Wystawie Psów Rasowych Kraków 22.06.1997r.
 • Ocena doskonała wniosek CWC na XXIV Rzeszowskiej Wystawie Psów Rasowych Rzeszów 24.08.1997r.

 

Córką KETI była BELLA Brutar , która na Ogólnokrajowych Field-Trialsach im. Teodora Marchlewskiego nie mogąc startować w klasie młodzieży ze względu na brak konkurenta została przeniesiona do klasy otwartej i zdobyła w niej dyplom I stopnia lokatę 2 w Niepołomicach 5.09.1999r.

 

ARA z Domku Letniskowego /córka HEROSA/ jest matką RAJKI z Rafałowej Ciszy, która zdobyła:

 

RAJKA z Rafałowej Ciszy:

 • Dyplom I stopnia lokata 1 przyznano CPC na VII Ogólnokrajowych Field-Trialsach im.K Tarnowskiego Tarnów 30.04.2000r.
 • Dyplom I stopnia lokata 1 przyznano CPC na XXXII Krajowych Field-Trialsach im. prof. dr Teodora Marchlewskiego Kraków 6.05.2001r.
 • Dyplom I stopnia lokata 1 przyznano CPC na 50 Krajowych Konkursach Pracy Wyżłów w Klasie Wielostronnej Tarnów-Chotowa 13-14.X.2001r. oraz na wystawach otrzymała oceny:
 • Ocena doskonała wniosek na CWC na IV Midzynarodowej Wystawie Psów Rasowych Kraków 12.07.2000r.
 • Ocena doskonała na Nowosądeckiej Wystawie Psów Rasowych Nowy Sącz 2000r.
 • Ocena doskonała na XXVII Wystawie Psów Rasowych Rzeszów 20.08.2000r.
 • W 2001 roku uzyskała tytuł Championa Pracy.
 • Pierwszy pies terapeutyczny w Tarnowie (od 2004 roku).

 

Przez kolejne trzy lata 2000/1/2 r. moje pointery RAJKA z Rafałowej Ciszy/ 2 razy/ i DIANA Brutar/1 raz/, oraz w 2006 r. FUKS Brutar zajmowały I miejsca w rankingach Field-Trialsów Wyżłów Brytyjskich czasopisma Psy Myśliwskie.Podczas I Klubowej Wystawy Wyżłów Brytyjskich w Klikowej 1.05.2002r. potomstwo KETI-CYNK a RAJKI-DIANA, DINO, DOKSA otrzymało oceny:

CYNK Brutar otrzymał ocenę doskonałą w klasie otwartej.

DIANA Brutar otrzymała ocenę doskonałą w klasie młodzieży.

DINO Brutar został Młodzieżowym Zwycięzcą Klubu Ponadto DINO zdobył dyplom I stopnia lokatę 3 na IX Field-Trialsach im. Kazimierza Tarnowskiego 5.IX.2004r. w Strzelcach Wielkich.

DOKSA  Brutar została Młodzieżowym Zwycięzcą Klubu

DIANA Brutar otrzymała ocenę doskonałą Tytuł Zwycięzcy Młodzieży podczas XXIX Wystawy Psów Rasowych - Rzeszów 18.08.2002r. oraz zwyciężyła w VIII Ogólnokrajowych Field-Trialsach im.K.Tarnowskiego w klasie młodzieży - Tarnów 3.05.2002r.

 
W 2002r. kolejne skojarzenie RAJKI i CASPRA daje miot 9 szczeniąt : ETNA, EMA, EROS, ETAN, EMOL, EZAR, EZYR, EOL, EGIR.

 
ETNA Brutar -zwyciężyła w I Międzynarodowych i XXXIII Field-Trialsach im. prof. dr Teodora Marchlewskiego 7.IX.2003r. w Goszczy koło Krakowa, jak i w wielu innych konkursach oraz wystawach.

EOL Brutar:

 • Dyplom I stopnia lokata 2 w I Międzynarodowych i XXXIII Field-Trialsach im. prof. dr Teodora Marchlewskiego 7.IX.2003r. w Goszczy koło Krakowa.
 • Dyplom I stopnia lokata 2 w IX Field-Trialsach im. Kazimierza Tarnowskiego 5.IX.2004r w Strzelcach Wielkich.
 • Ocena doskonała lokata 2 na 34 Krajowej Wystawie Psów Rasowych 21.VIII.2005r. w Rzeszowie.

EROS Brutar:

 • Dyplom I stopnia lokata 3 w I Międzynarodowych i XXXIII Field-Trialsach im. prof. dr Teodora Marchlewskiego 7.IX.2003r. w Goszczy koło Krakowa.

 

ETAN Brutar z wielkim powodzeniem jest wystawiany na wielu wystawach często zwycięża zdobywając oceny doskonałe.

 

Następnym miotem jest skojarzenie RAJKI z BRETEM i w 2003r znów jest 9 szczeniąt: FAMA, FINKA, FUZJA, FARA, FUGA, FIGA, FLINTA, FREJA, FUKS.


FAMA Brutar:

 • Dyplom I stopnia lokata 1 na Field-Trialsach im. Kazimierza Tarnowskiego 5.IX.2004r. w Strzelcach Wielkich.
 • Dyplom I stopnia lokata 3 na Krajowych Field-Trialsach w Piotrkowie Trybunalskim 11.IX.2004r.
 • Dyplom I stopnia lokata 1 na Field-Trialsach Wyżłów Angielskich w Przylasku Rusieckim 17.IV.2005r. FAMA zwycięża i zdobywa oceny doskonałe na wystawach Międzynarodowych i Krajowych mając szansę na Championat wystawowy.

 

FUGA Brutar:

 • Dyplom I stopnia lokata 4 na Field-Trialsach wyżłów Angielskich 17.IV.2005r. w Przylasku Rusieckim.
 • Dyplom I stopnia lokata 5 na Międzynarodowym Konkursie Field-Trialsy im. K. Tarnowskiego w Tarnowie w klasie wyżłów brytyjskich 3.09.2006r.
 • Ocena doskonała lokata 1, CWC, Res CACIB na X Jubileuszowej Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Krakowie 24 - 25.06.2006r.
 • Ocena doskonała lokata 1, Najlepsza suka w rasie, CWC, Zwycięzca rasy na Nowosądeckiej Wystawie Psów Rasowych 23.07.2006r.
 • Ocena doskonała lokata 1, CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy na 36 Wystawie Psów Rasowych w Rzeszowie 20.08.2006r.

FUKS Brutar:

 • Dyplom I stopnia lokata 3 na IX Field-Trialsach im. Kazimierza Tarnowskiego 5.IX.2004r. w Strzelcach Wielkich.
 • Dyplom I stopnia lokata 2 na Krajowych Field-Trialsach 11.IX.2004r. w Piotrkowie Trybunalskim.
 • Dyplom I stopnia lokata 2 na Field-Trialsach wyżłów Angielskich 17.IV.2005r. w Przylasku Rusieckim.
 • Dyplom I stopnia lokata 1 na I Tarnobrzeskich Field - Trialsach 30.04.2006r.
 • Dyplom I stopnia lokata 1, CACIT, CPC na Międzynarodowym Konkursie Field-Trialsach im. K. Tarnowskiego w Tarnowie w klasie wyżłów brytyjskich 3.09.2006r.
 • I miejsce w rankingu Field – Trialsów Wyżłów Brytyjskich w roku 2006 zorganizowanym przez redakcję dwumiesięcznika PSY MYŚLIWSKIE
 • Ocena doskonała lokata 3 na 34 Wystawie Psów Rasowych 21.VII. 2005r w Rzeszowie.
 • Ocena doskonała lokata 1, Res CACIB na X Jubileuszowej Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Krakowie 24 - 25.06 2006r.
 • Ocena doskonała lokata 1, CWC na XXVI Wystawie Psów Rasowych 4.IX.2005r w Przemyślu.

Kolejny raz RAJKA oszczeniła się w 2005r. i były to jej ostatnie szczenięta: GAJA Brutar, GABI Brutar, GIZA Brutar, GIGA Brutar, GROM Brutar, GRYF Brutar, GEM Brutar.


W 2003r. dołączyła do nas  SETKA z Żywieckiej Kotliny - golden retriever.

 

SETKA z Żywieckiej Kotliny:

 • Dyplom I stopnia lokata 5 na III Regionalnym Konkursie Posokowców i Tropowców w Tarnowie 20.06.2004r.


Do naszej hodowli dołączyła również suka rasy płochacz niemiecki AYA z Doliny Grajcarka urodzona 1.07.2005r.:

 

AYA z Doliny Grajcarka:

 • Dyplom I stopnia lokata 1 na XI Jesiennych Konkursach Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras w Kazimierzy Wielkiej 27.09.2009r.
 • Dyplom I stopnia lokata 1 na 38 Krajowych Konkursach Psów Myśliwskich Małych Ras w Tarnowie 10-11.10.2009r.
 • Ocena doskonała lokata 1 CACIB, CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy na XI Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Krakowie 23-24.06.2007r.
 • Ocena doskonała lokata 1 CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy na  XX Jubileuszowej Nowosądeckiej Wystawie Psów Rasowych w Nowym Sączu 22.07.2007r.
 • Ocena doskonała lokata 1 CACIB, CWC, Najlepsza Suka w Rasie na I Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Rzeszowie 09-10.02.2008r.
 • W 2008 r. uzyskała tytuł Championa Polski
 • Pies terapeutyczny – certyfikat

 

HAGA Brutar:

 • Dyplom I stopnia lokata 1, tytuł Derbisty na XXXVI Krajowych Field - Trailsach Memoriał im. prof. Teodora Marchlewskiego w Przylasku Rusieckim 19.04.2009r.
 • Dyplom I stopnia lokata 3 na Krajowych Field - Trialsach w Sandomierzu 25.04.2010r.
 • Dyplom I stopnia lokata 2 na Regionalnym Konkursie Field - Trialsów „Lasowieckie Kuraki 2010” w Kolbuszowej 02.05.2010r.

 

IDIOM Brutar:

 • Ocena doskonała lokata 2 na XIV Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Krakowie 4-5.09.2010r.
 • Dyplom II stopnia lokata 4 na II Międzynarodowych XXXVII Field-Trialsach im. prof. Teodora Marchlewskiego w Niepołomicach 15.05.2011r.
 • Dyplom I stopnia lokata 1 w Krajowym Konkursie „Field-Trialsy” Tarnów 04.09.2011r.
 • Dyplom I stopnia lokata 1, CPC Wniosek na Championa Pracy i tytuł Trailera w XIII Krajowych Field-Trialsach Wyżłów im. Kazimierza Tarnowskiego w Smęgorzewie 29.04.2012r.
 • Dyplom I stopnia lokata 1, CPC Wniosek na Championa Pracy i tytuł Trailera w XXXVIII Field Trialsach Memoriał im. prof. Teodora Marchlewskiego w Niepołomicach 14.04.2013r.
 • Dyplom I stopnia lokata 1, CPC Wniosek na Championa Pracy w Regionalnych Field-Trialsach w Smęgorzewie 22.09.2013r.
 • W 2014 r. zdobył tytuł Championa Pracy Polski
 • Dyplom I stopnia lokata 1/11 CPC, CACIT, tytuł Trialera na III Międzynarodowych XXXIX Field Trialsach im. prof.T. Marchlewskiego w Niepołomicach 11.04.2015r.

 AIOFE Shadow Dog:

 • Ocena: Wybitnie obiecująca lokata 1, Najlepsze Szczenię w Rasie na XXVI Nowosądeckiej Wystawie Psów Rasowych - Nowy Sącz 18.08.2013 r.
 • Ocena: doskonała lokata 1, CWC, Najlepsza Dorosła Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy na XVIII Wystawie Psów Rasowych w Nowym Targu 20.07.2014 r.
 • Ocena: doskonała lokata 1, CWC, CACIB, Najlepsza Dorosła Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy na II Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Zakopanym 02-03.08.2014 r.
 • Ocena: doskonała lokata 1, CWC, Najlepsza Dorosła Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy na XXVII Nowosądeckiej Wystawie Psów Rasowych - Gorlice 17.08.2014 r.
 • Dyplom I stopnia na XXII Próbach Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras im. Tadeusza Sanickiego 13.04.2014 r. w Niepołomicach
 • Dyplom I stopnia lokata 2/6 na II Międzynarodowych Field - Trialsach Wyżłów Kontynentalnych i Brytyjskich im. K. Tarnowskiego 28.09.2014 r.w Smęgorzewie
 • Dyplom II stopnia na Międzynarodowym Konkursie Pracy Wyżłów Wielostronnych 17.10.2015r. w Starych Żukowicach

 JAWOR Brutar:

 • Dyplom I stopnia lokata 1 na Krajowych Field-Trialsach im. K. Tarnowskiego w Smęgorzewie 24.09.2016r.
 • Dyplom I stopnia lokata 1, tytuł "Derbisty" na Regionalnych Field Trialsach w Niepołomicach 08.10.2016r.
 • CERTYFIKAT UŻYTKOWOŚCI - 02.11.2016r.
 • Dyplom I stopnia lokata 1, "CPC", Trialer - Zwycięzca pracy myśliwskiej Field Trials roku 2017 na XL Krajowych Field Trialsach im. prof. T. Marchlewskiego w Niepołomicach - 29.04.2017r.
 • Dyplom I stopnia lokata 2/16 na Krajowych Field - Trialsach w Smęgorzewie 14.10.2017r.
 • Dyplom I stopnia lokata 1/9 w klasie wyżłów z wysp brytyjskich na Field Trialsach w Tarnowie 07.10.2018r.                                                                    
 • Ocena doskonała, lokata 1 CWC, NDP, BOB na XXX Wystawie Psów Rasowych im. Mieczysława Tokarczyka w Nowym Sączu, 6.08.2017r.
 • Ocena doskonała lokata 1 CWC, CACIB, Best Dog, Best of Opposite Sex, Najlepszy pies użytkowy na XIV Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Kielcach, 26.11.2017r.
 • Ocena doskonała lokata 1 CWC, BOS, Najlepszy Dorosły Pies na VII Krajowej Wystawie Psów Rasowych ExpoSilesia-DogShow w Sosnowcu 28.01.2018r.
 • Ocena doskonała lokata 1 CWC, Najlepszy Dorosły Pies, Zwycięzca  Rasy na XXXI Nowosądeckiej Wystawie Psów Rasowych w Gorlicach 19.08.2018r.

 

Obecnie są z nami:                                           

                    

                        - IDIOM Brutar - pointer

                        - AIOFE Shadow Dog - seter irlandzki czerwono-biały

                        - JAWOR Brutar - seter irlandzki czerwono -biały