70 lat Koła Łowiekiego Darz-Bór w Tarnowie - treść folderu

                                                                    

Tarnów jesień 2007r.

 

                         70 lat Koła Łowieckiego Darz-Bór w Tarnowie.      

Wiosną 1937r grupa myśliwych zrzeszonych w Bractwie Kurkowym w Tarnowie postanowiła utworzyć kółko myśliwskie. 14-tu braci między innymi R. Serwiński, A. Czaderski, A. Skowron i póżniejszy wieloletni Prezes Koła L. Polak utworzyło pierwszą organizację myśliwską w Tarnowie i na Ziemi Tarnowskiej. Dobrze zapowiadającą się działalność Koła Myśliwskiego Bractwa Kurkowego przerwał wybuch II-giej Wojny Światowej. Na okres wojny strzelby ukryto a członkowie koła walczyli z okupantem w szeregach Wojska Polskiego i ruchu oporu. Zginęli-brat Robert Pawłowski i Józef Rusinowski. Koło wznowiło działalność w listopadzie 1945r.Przystąpili do niego członkowie założyciele oraz nowi myśliwi. W okresie powojennym Koło dwukrotnie zmieniało nazwę. W 1959r przyjmuje nazwę Koło Łowieckie Darz-Bór w Tarnowie. Nazwa ta obowiązuje do dziś. Obecnie Koło nasze liczy 50-ciu członków w tym jedną Dianę. W rocznicę 70-cio lecia  powstania koła ze wzruszeniem wspominamy myśliwych, którzy od nas odeszli do Krainy Wiecznych Łowów, między innymi: prezesów Leona Polaka i Fryderyka Kutę, łowczych Antoniego Kawalerskiego, Kazimierza Tarnowskiego, Wacława Marca, kolgów Antoniego Byszewskiego, Adama Czaderskiego, Mieczysława Hrubego, Stanisława, Zdzisława, Józefa Tarnowskich, Antoniego Skowrona, Jana Porębskiego, wieloletniego skarbnika koła Janusza Kawalerskiego, długoletnich strażników łowieckich Władysława Starca ,Jana Kłuska oraz wielu wielu niezapomnianych kolegów. Niech im wiecznie szumi knieja.

 

Gospodarka Łowiecka:

Koło gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich. Jeden leży na Płaskowyżu Tarnowskim, dotyka północno wschodnich granic miasta Tarnowa. Obwód nr 82 (8659 ha) obejmuje tereny gminy Lisia Góra i Tarnów. Drugi obwód nr.52 (5090 ha) leży na terenie gminy Jodłowa. Łowisko nr.82 leżące na Płaskowyżu Tarnowskim należy do tarnowskiej dziedziny klimatycznej (jedna z najcieplejszych w Polsce). Na tym obszarze mamy do czynienia z fauną wybitnie nizinną.W obwodzie nr.52 (Jodłowa) leżącym na Pogórzu Ciężkowickim spotykamy faunę nizinną jak i faunę górską. Do zwierząt łownych żyjących w naszych łowiskach zaliczamy: łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, jenoty, kuny, zające, bażanty, kuropatwy, słonki, jarząbki, gołębie grzywacze, dzikie kaczki i gęsi. Nowymi przybyszami w naszych łowiskach są jenoty i bobry. Bażanty (chociaż ich ojczyzną jest Azja) żyją w naszych łowiskach. Nasze koło jako pierwsze w powiecie tarnowskim rozpoczęło hodowlę wolierową bażantów, łowiska  zasilamy  młodymi bażantami oraz kuropatwami. Co roku koło zakupuje paszę na zimowe dokarmianie a członkowie  budują paśniki dla zwierzyny grubej oraz podsypy dla bażantów i kuropatw. Dużym kłopotem ostatnich lat jest przyrost populacji lisów oraz innych szkodników.

Kynologia:

Hodowla psów myśliwskich ma w naszym kole kilkudziesięcioletnią tradycję. Zapoczątkował ją kol. Kazimierz Tarnowski jeszcze przed II Wojną Światową. Psy z jego hodowli zdobywały I-sze miejsca na konkursach i wystawach. Swoją pasją do psów myśliwskich zaraził wielu kolegów  ze swojego koła. Psy braci Stanisława i Józefa Tarnowskich, Jana Łabudy, Stanisława Marcinowskiego startowały z powodzeniem w wielu konkursach i wystawach. Kolegę Kazimierza Tarnowskiego (odznaczony „Złomem”) wspominamy organizując Field-Trialsy (konkursy polowe psów myśliwskich) jego imienia na terenie Tarnowskiego Okręgu Łowieckiego. Hodowlę psów myśliwskich w naszym kole z bardzo dobrymi wynikami na konkursach i wystawach prowadzą koledzy Jan i Wojciech Tarnowscy, Stanisław Chłopek, Grzegorz Kural, Andrzej Kuta. Kolega Wojciech Tarnowski został wpisany do Wielkiej Księgi Łowców Polskich,  a w 2006r. został odznaczony najwyższym odznaczeniem łowieckim Złom.

 

 

Strzelectwo:

Członkowie naszego koła byli inicjatorami budowy strzelnic myśliwskich w Tarnowie i Fiuku k. Żabna na których w latach 50-tych, 60-tych, 70-tych, i do końca lat 80-tych wygrywali w wielu zawodach, tak indywidualnie jak i drużynowo. Znakomitymi wynikami w zawodach strzeleckich mogli poszczycić się kol. Jan Porębski, Stanisław Marcinowski, Janusz Kawalerski, Józef Tarnowski, Jan Łabuda, Stanisław Łabuda. Dwaj kol. Kazimierz i Jan Tarnowscy są posiadaczami klasy mistrzowskiej w Strzelaniu Myśliwskim.

 

 

 

                                                            Opr. Ryszard Wolanowski

                                                                      /członek koła/